HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ วันพุธที่ 28 กันยายน ค.ศ. 2022 อ่าน(56) โดย กชพรรณ ณ น่าน