HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ติดต่อหน่วยงาน

ที่อยู่

องค์การบริหารส่วนตำบล อ่ายนาไลย


เลขที่ 35 หมู่ 2 บ้านนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน 55110
โทรศัพท์ 0-5471-8063
โทรสาร 0-5471-8063
อีเมล์ : Ainalai55110@gmail.com
อีเมล์ หน่วยงาน : ainalaig@ainalai.go.th
Facebook : อบต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน
Line :

แผนที่