HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 9 จาก 9 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1ก่อสร้างถนน 2 สาย.pdf6 ส.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4
2202008070808.pdf6 ส.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 4
3202006291627-1.pdf29 มิ.ย. 2020ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ3
4278.pdf16 เม.ย. 2020ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กอสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอ่ายนาไลย11
5265.pdf30 มี.ค. 2020ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยางผิวจราจร pala Asphaltic Concrete9
6257.pdf23 มี.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)5
7238.pdf22 ต.ค. 2019รายงานแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 ไตรมาส 35
8237.pdf11 ต.ค. 2019ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635
9233.pdf1 ต.ค. 2019ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25635