HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 11 จาก 11 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1แผนจัดซื้อจัดจ้าง64.pdf2 ต.ค. 2020ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642
2202009081150.pdf2 ก.ย. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามแบบบัญชีฯ9
3ก่อสร้างถนน 2 สาย.pdf6 ส.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10
4202008070808.pdf6 ส.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11
5202006291627-1.pdf29 มิ.ย. 2020ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ11
6278.pdf16 เม.ย. 2020ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กอสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอ่ายนาไลย17
7265.pdf30 มี.ค. 2020ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยางผิวจราจร pala Asphaltic Concrete16
8257.pdf23 มี.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)12
9238.pdf22 ต.ค. 2019รายงานแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 ไตรมาส 313
10237.pdf11 ต.ค. 2019ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256313
11233.pdf1 ต.ค. 2019ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256313