HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 45 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
120230324122138732.pdf23 มี.ค. 2023ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน5
220221226174200557.pdf26 ธ.ค. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯ บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 งบอุดหนุน 6619
320221130165510125.pdf29 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concreteม.6,7,8,11ฯ28
420221111142441089.pdf10 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ งบอุดหนุน 6634
520221109113329016.pdf7 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concreteม.6,7,8,11ฯ35
620220928124111217.pdf28 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256642
720220921164225751.pdf21 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านม่วงเนิ้ง ม.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256544
820220921164215573.pdf21 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256546
920220919172531650.pdf19 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบงานก่อสร้างและคำนวณโครงการซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ 2,4,5,9ฯ44
10ปรับปรุงถนนเป็นลาดยาง งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น หมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256650
11ปรับปรุงถนนเป็นลาดยาง งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น หมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256651
12ระบบผลิตประปา ม.4 งบ66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านใหม่เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256649
13ซ่อมฝายคอนกรีต งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่ง ความยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256654
14พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256650
15แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf29 ต.ค. 2021ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565150
16แผน ผด.2 ปี 65.pdf29 ต.ค. 2021ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (แบบ ผด.2)142
1720211021150655587.pdf21 ต.ค. 2021เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาไลย หมู่ที่ 2 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามแบบบัญชีฯ127
18เปลี่ยนแปลงแผนถนนลาดยาง ม.3.pdf16 ก.ย. 2021เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete จำนวน 12 จุด บ้านนาไลย ม.2 และบ้านพะเยา ม.3ฯ134
19202109091517.pdf9 ก.ย. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการปรับปรุงผิวทางเป็น Asphaltic Concrete จำนวน 12 จุด บ้านนาไลย ม.2 และบ้านพะเยา ม.3ฯ134
20แผนก่อสร้างถนน คสล. ม.4,5,10.pdf11 ส.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4,5,10 จำนวน 7 ช่วง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565131