HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 50 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
120230620142935971.pdf20 มิ.ย. 2023เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่งฯ28
220230602112716844.pdf30 พ.ค. 2023ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256629
320230602112829184.pdf29 พ.ค. 2023ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256625
4แผนรถพยาบาลเปลี่ยนแปลง.pdf24 เม.ย. 2023ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน45
520230324122138732.pdf23 มี.ค. 2023ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน51
620221226174200557.pdf26 ธ.ค. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่ฯ บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 งบอุดหนุน 6656
720221130165510125.pdf29 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concreteม.6,7,8,11ฯ67
820221111142441089.pdf10 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้าง โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฯ งบอุดหนุน 6670
920221109113329016.pdf7 พ.ย. 2022เปลี่ยนแปลงเผยแพร่เปลี่ยนแปลงแผนการจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concreteม.6,7,8,11ฯ73
10แผนจัดหาพัสดุ ประจำปี งบ 2566.pdf10 ต.ค. 2022ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (แบบ ผด.2)48
1120220928124111217.pdf28 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อบัญญัติงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256683
1220220921164225751.pdf21 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านม่วงเนิ้ง ม.9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256582
1320220921164215573.pdf21 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256582
1420220919172531650.pdf19 ก.ย. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบงานก่อสร้างและคำนวณโครงการซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ 2,4,5,9ฯ83
15ปรับปรุงถนนเป็นลาดยาง งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น หมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256678
16ปรับปรุงถนนเป็นลาดยาง งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic Concrete หมู่ที่ 6 บ้านฝั่งหมิ่น หมู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256683
17ระบบผลิตประปา ม.4 งบ66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านใหม่เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256681
18ซ่อมฝายคอนกรีต งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่ง ความยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256695
19พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว งบ 66.pdf31 ส.ค. 2022ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256686
20แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565.pdf29 ต.ค. 2021ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565186