HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1202101220958.pdf18 ม.ค. 2021ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง4
2202012281437.pdf25 ธ.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติคคอนกรีตและถนนภายในหมู่บ้าน หมู่2 เชื่อมหมู่10 ประจำปี256415
3202011301344.pdf16 ต.ค. 2020ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (แบบ ผด.2)15
4แผนจัดซื้อจัดจ้าง64.pdf2 ต.ค. 2020ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256423
5202009081150.pdf2 ก.ย. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามแบบบัญชีฯ31
6ก่อสร้างถนน 2 สาย.pdf6 ส.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 29
7202008070808.pdf6 ส.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. (จ่ายขาดเงินสะสม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 34
8202006291627-1.pdf29 มิ.ย. 2020ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจ้าง ประจำปี พ.ศ.2563 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ศาลเจ้าพ่อเขาครึ่งฯ29
9278.pdf16 เม.ย. 2020ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 กอสร้างศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลอ่ายนาไลย38
10265.pdf30 มี.ค. 2020ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โครงการซ่อมสร้างปรับปรุงถนน คสล.เป็นถนนลาดยางผิวจราจร pala Asphaltic Concrete36
11257.pdf23 มี.ค. 2020ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 5 โครงการ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)30
12238.pdf22 ต.ค. 2019รายงานแผนการจัดหาพัสดุ แบบ ผด. 3 ไตรมาส 331
13237.pdf11 ต.ค. 2019ประชาสัมพันธ์ แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256326
14233.pdf1 ต.ค. 2019ประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256333