HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างถนน คสล. บ้านพะเยา ม.3 เชื่อมบ้านโพธิ์ชัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เมื่อ วันพุธที่ 21 กันยายน ค.ศ. 2022 อ่าน(58) โดย กชพรรณ ณ น่าน