HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างออกแบบงานก่อสร้างและคำนวณโครงการซ่อมแซมฝาย คสล. หมู่ 2,4,5,9ฯ

เมื่อ วันจันทร์ที่ 19 กันยายน ค.ศ. 2022 อ่าน(59) โดย กชพรรณ ณ น่าน