HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว อ่างเก็บน้ำห้วยนาไลย โดยปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างเก็บน้ำฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ วันพุธที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(64) โดย กชพรรณ ณ น่าน