HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างซ่อมแซมฝายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน 4 แห่ง ความยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ วันพุธที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(68) โดย กชพรรณ ณ น่าน