HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

แผนจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ: ประกาศประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านใหม่เจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

เมื่อ วันพุธที่ 31 สิงหาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(61) โดย กชพรรณ ณ น่าน