HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: การเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำและการซักซ้อมความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน พ.ศ.2564

การเข้าร่วมกิจกรรมแนะนำและการซักซ้อมความเข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน และการยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช.  ประจำปีพ.ศ. 2564

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2021 อ่าน(90) โดย อรรถพล สมบัติ