HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน ตามบัญชีนวัตกรรมฯ

ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างระบบผลิตประปา บ้านนาผา หมู่ที่ 1 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ตามบัญชีนวัตกรรมของสำนักงบประมาณ POG (ป็อกแท็งค์) ขนาดใหญ่ L รองรับ 121-300 ครัวเรือน องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 14 กันยายน ค.ศ. 2020 อ่าน(35) โดย กชพรรณ ณ น่าน