HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บ้านนาไลย หมู่ 2

ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV บ้านนาไลย หมู่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน ค.ศ. 2020 อ่าน(35) โดย กชพรรณ ณ น่าน