HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างโครงการพัฒนาและส่งเสริมฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

โครงการพัฒนาและส่งเสริมฝายชะลอน้ำ เพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ครั้งที่ 4

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 1 กันยายน ค.ศ. 2020 อ่าน(38) โดย กชพรรณ ณ น่าน