HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศยกเลิกสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง ยกเลิกสัญญาจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภคและบริโภค ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว  ความลึก  80-100 เมตร  บ้านใหม่เจริญราษฏร์  หมู่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย  อำเภอเวียงสา  จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 22 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 อ่าน(5) โดย กชพรรณ ณ น่าน