HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง โครงการซ่อมแซมฝานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2,4,5,9 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(13) โดย กชพรรณ ณ น่าน