HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนสายงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไป
ให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับปฏิบัติการ

**************************

 

                   ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา โดยกำหนดวันรับสมัครตั้งแต่วันที่
22 มีนาคม – 4 เมษายน  2566  นั้น

                   บัดนี้  การดำเนินการรับสมัครฯได้เสร็จสิ้นลงแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อเปลี่ยนสายงานประเภททั่วไปให้ดำรงตำแหน่งในสายงานประเภทวิชาการ
ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา  รายชื่อดังนี้

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 18 เมษายน ค.ศ. 2023 อ่าน(57) โดย ภัสพร จินะป๊อก