HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศ เรื่องนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(13) โดย อรรถพล สมบัติ