HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้าง จำนวน 2 โครงการ เช้า-บ่าย

1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

2. โครงการซื้อระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่ กำลังการผลิต ๑๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ที่ ๔ ตำบลอ่ายนาไลย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ สถานที่ก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 14 มีนาคม ค.ศ. 2023 อ่าน(11) โดย กชพรรณ ณ น่าน