HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2566

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) ประจำปี พ.ศ.2566 

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2023 อ่าน(67) โดย ขวัญชนิตว์ แสงศรุตอัตนนท์