HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางAsphaltic Concrete งบอุดหนุน66 ใหม่

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางAsphaltic Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านปางมอญ หมู่ที่ ๘ บ้านชมพู หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน ๑๙ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓-๔ เมตร ความยาวรวม ๕,๙๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๙๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม ค.ศ. 2023 อ่าน(40) โดย กชพรรณ ณ น่าน