HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน: ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีความประสงค์รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อมาดำรงตำแหน่งที่ว่างตามกรอบอัตรากำลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ดังต่อไปนี้

                     พนักงานส่วนตำบล ตำแหน่งประเภทวิชาการ

  1. ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)           จำนวน 1 อัตรา

เลขที่ตำแหน่ง 25-3-08-3803-001

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(111) โดย ภัสพร จินะป๊อก