HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยาง Asphaltic concrete หมู่ที่ 6,7,8,11 เงินอุดหนุนปี66

ร่างประกาศจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาฯ ไปเผยแพร่เพื่อให้สาธารณชนเสนอแนะ วิจารณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของ งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย และเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเป็นถนนลาดยางAsphaltic Concrete หมู่ที่ ๖ บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๗ บ้านปางมอญ หมู่ที่ ๘ บ้านชมพู หมู่ที่ ๑๑ บ้านห้วยน้ำอุ่น ตำบลอ่ายนาไลย จำนวน ๑๙ ช่วง ขนาดกว้างเฉลี่ย ๓-๔ เมตร ความยาวรวม ๕,๙๔๘ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร ขนาดพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒๓,๔๙๘ ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน ค.ศ. 2022 อ่าน(9) โดย กชพรรณ ณ น่าน