HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประชาสัมพันธ์ประกาศราคากลางตามแบบ ป.ป.ช.01 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.3เชื่อม ม.9 ปีงบ2565

ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านพะเยา หมู่ที่ 3 เชื่อมบ้านม่วงเนิ้ง หมู่ที่ 9 ตำบลอ่ายนาไลย องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันศุกร์ที่ 23 กันยายน ค.ศ. 2022 อ่าน(92) โดย กชพรรณ ณ น่าน