HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง: ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจงานจ้าง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านม่วงเนิ้ง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 110 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 440 ตารางเมตร ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย จึงขอเชิญท่านร่วมตรวจงานโครงการดังกล่าว ในวันอังคาร ที่  19  เดือน กรกฎาคม  พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ  บริเวณจุดที่ดำเนินการก่อสร้าง

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(101) โดย กชพรรณ ณ น่าน