HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์ "งานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน"

ขออนุญาตแจ้งประชาสัมพันธ์นะคะ…
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้รับแจ้งจากสำนักงานยุติธรรมจังหวัดน่าน ว่ากระทรวงยุติธรรม ได้กำหนดจัดโครงการ “มหกรรมไกล่เกลี่ยนหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน” ขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 23  มิถุนายน  2565 ระหว่างเวลา  08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมน้ำทองน่าน วัตถุประสงค์เพื่อช่วยแก้ปัญหาหนี้สินและปัญหาความเดือนร้อนของประชาชน ได้แก่ การแก้ปัญหาหนี้กองทุเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) หนี้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ หนี้บัตรเครติดและสินเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพและกรมบังคับคดีบูรณาร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา(กยศ.)และสถาบันการเงินให้บริการประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนโดยการจัดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งก่อนฟ้องและภายหลังคำพิพากษาคดี  จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ดังกล่าว ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว 
/งานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่ายนาไลย/14 มิ.ย. 65

ประกาศ เมื่อ วันอังคารที่ 14 มิถุนายน ค.ศ. 2022 อ่าน(36) โดย ภัสพร จินะป๊อก