HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST)

ประชาสัมพันธ์โครงการก่อสร้างที่เข้าร่วมโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ (Infrastructure Transparency Initiative: CoST) หรือ โครงการ COST ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยที่ได้คัดเลือก คือ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่เจริญราษฎร์ บ้านอ่าย บ้านนาไลยใต้ หมู่ที่ 4,5,10 ตำบลอ่ายนาไลย พื้นที่รวม 13,072 ตารางเมตร จำนวน 7 ช่วง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 11 พฤษภาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(69) โดย กชพรรณ ณ น่าน