HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เรื่อง ผลสอบคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไป

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัคร

สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา คือ ตำแหน่ง คนงานปฏิบัติงานช่วยงานทั่วไปสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา คนงานปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด อบต. คนงานปฏิบัติงานช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา คนงานปฏิบัติงานพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถแทรคเตอร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองช่าง และคนงานปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก จำนวน  2  อัตรา  สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยให้ขอรับและยื่นใบสมัครได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย  ระหว่างวันที่  14 – 22  กุมภาพันธ์  2565 ในวันและเวลาราชการ นั้น

              องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย  ขอประกาศรายชื่อบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อเป็น             พนักงานทั่วไป รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 2 มีนาคม ค.ศ. 2022 อ่าน(342) โดย ภัสพร จินะป๊อก