HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวรับสมัครงาน: ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบพนักงานจ้างทั่วไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ และกำหนดวันเวลา สถานที่สอบพนักงานจ้างทั่วไป

**********************************

                    ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปที่ว่าง ตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2564 - 2566) ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 5 ตำแหน่ง 6 อัตรา คือ ตำแหน่ง คนงานปฏิบัติงานช่วยงานทั่วไปสำนักปลัด อบต. จำนวน 1 อัตรา คนงานปฏิบัติงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด อบต. คนงานปฏิบัติงานช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา คนงานปฏิบัติงานพนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา (รถแทรคเตอร์) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองช่าง และคนงานปฏิบัติงานผู้ดูแลเด็ก จำนวน 2 อัตรา สังกัด กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ รายละเอียดตามไฟล์แนบ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2022 อ่าน(247) โดย ภัสพร จินะป๊อก