HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์: การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดและหัวหน้าส่วนราชการ

ไฟล์แนบ ประกาศ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน ค.ศ. 2020 อ่าน(22) โดย ภัสพร จินะป๊อก