HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านนาผา หมู่ที่  1

วันที่ 11 ก.ค. 2565 เวลา 9.00 น.
นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เป็นประธานเปิดโครงการหมู่บ้านวิถีใหม่ สู้ภัยโควิด 19 ณ อาคารเอนกประสงค์ บ้านนาผา หมู่ที่  1 โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 เข้าชม(9)