HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนาไลย หมู่ที่


           วันนี้ ที่ 8 ก.ค 2565
           เวลา 09.30 น.
            นายสมหวัง  ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พร้อมด้วย นายเอก  ปันทะลา รองนายกฯ นายศราวุธ  สมบัติแก้ว รองนายกฯ สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลอ่านาไลย พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เจ้าหน้าที่ สำนักงานเกษตร อำเภอเวียงสา คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านนาไลย คณะครูนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลอ่ายนาไลย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา โครงการถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดนาไลย หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 เข้าชม(15)