HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง ซึ่งได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายเกรียงไกร เวชอนุรักษ์ นายอำเภอเวียงสา ปลัดอำเภอ  หัวหน้าส่วนราชการ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลอ่ายนาไลย ร่วมให้การต้อนรับนายนิพันธ์ บุญหลวง ซึ่งได้เดินทางมาดำรงตำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ณ ด่านห้วยน้ำอุ่น ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม ค.ศ. 2020 เข้าชม(209)