HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

วันที่24/08/2563 บริจาคสิ่งของน้ำท่วมเทศบาลกลางเวียง

ในวันที่24 สิงหาคม2563 ตำบลอ่ายนาไลย โดยการนำของนางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น นายก อบต.อ่ายนาไลย นายปรีชา สมบัติแก้วกำนันตำบลอ่ายนาไลย พร้อมด้วยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นตำบลอ่ายนาไลยได้เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนตำบลอ่ายนาไลยได้มอบเงินบริจาค จำนวน 31450บาท พร้อมด้วยข้าวสาร อาหารแห้ง น้ำดื่มให้แก่ท่านนายอำเภอเวียงสาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องชาวอำเภอเวียงสาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม ค.ศ. 2020 เข้าชม(15)