HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการในพระราชดำริด้านสาธารณสุข บ้านม่วงเนิ้ง หมู่.9

วันที่ 29/06/2563 บ้านม่วงเนิ้ง หมู่.9 ตำบลอ่ายนาไลย นำโดย ผู้ใหญ่บ้าน นายเฉลิม ศรีเเก้วได้จัดอบรมโครงการหมอดูเเลตนเองเเละหมอหมู่บ้าน ในโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2020 เข้าชม(6)