HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธาณสุข บ้านชมพู หมู่ 8

วันที่ 13 กรกฎาคม 2563 บ้านชมพู หมู่ 8 ได้จัดอบรมโครงการสุขาภิบาลสิ่งเเวดล้อมเเละอาหารปลอดภัยในชุมชน ร่วมกับ และประชาชนบ้านชมพู

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เข้าชม(4)