HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการพระราชดำริด้านสาธาณสุข บ้านอ่าย หมู่5

วันที่ 13 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. บ้านอ่าย หมู่ที่ 5 ได้จัดโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม นำโดย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย นายสมหวัง ใจหมั่น เป็นประธานเปิดโครงการอบรมในครั้งนี้ เเละผู้ใหญ่บ้าน นายปฐม ใจเย็น ร่วมกับ อสม.เเละประชาชน บ้านอ่าย

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม ค.ศ. 2020 เข้าชม(11)