HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการ หมอหมู่บ้านการเเพทย์เเผนไทย บ้านนาผา หมู่ 1

วันที่ 29 มิถุนายน 2563 นำโดย รองประธานองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย นายเอก ปันทะลา เป็นประธานในพิธีเปิด อบรมโครงการ หมอหมู่บ้านการเเพทย์เเผนไทย บ้านนาผา หมู่ 1

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน ค.ศ. 2020 เข้าชม(2)