HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตวันที่26/06/2563

วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2563 โดยการนำของท่านนายกจันทร์เพ็ญ คำอุ่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พร้อมด้วยคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พนักงานส่วนตำบล ได้เข้าร่วมอบรมตาม โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคณะผู้บริหาร คณะสมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เผยแพร่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน ค.ศ. 2020 เข้าชม(20)