HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการหมอพื้นบ้านดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย วันที่15/06/2563

เมื่อวันที่ 15/06/2563 นำโดย รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย นายเอก ปันทะลา เป็นประธานเปิดโครงการหมอพื้นบ้านดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย ร่วมด้วย อสม.เเละประชาชนบ้านพะเยา หมู่3  ครับ

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 15 มิถุนายน ค.ศ. 2563 เข้าชม(10)