HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการแผนงานสังคมไทยไร้คอร์รัปชันด้วยวัตกรรมและเทคโนโลยี

วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.

นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมโครงการแผนงานสังคมไทยไร้คอร์รัปชันด้วยวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมีตัวแทนหมู่บ้านทั้ง 11 หมู่บ้านในพื้นที่ตำบลอ่ายนาไลยเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ซึ่งจัดโดยคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 24 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(11)