HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ณ รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น

วันที่ 19 พฤษภาคม  2566 เวลา 09.00 น.
นายสมหวัง  ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้มอบหมายให้ นายเอก ปันทะลา รองนายกฯ เป็นประธานเปิดโครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ ณ รพ.สต.บ้านฝั่งหมิ่น โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น อบต.อ่ายนาไลย

เผยแพร่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(12)