HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ประจำปีงบประมาณ 2566

วันศุกร์ที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 08.30 น.  นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเยาวชนรุ่นใหม่ วัยใส ไม่ท้องก่อนวัย ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและเยาวชนตำบลอ่ายนาไลยได้เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

เผยแพร่ เมื่อ วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(12)