HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

การประชุมรับฟังความคิดเห็นของราษฎรผู้เคยใช้ที่สาธารประโยชน์ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์

ในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 09.30 น.

นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น พร้อมด้วยประชาชนตำบลอ่ายนาไลย เข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นและทำประชาคมของราษฎรผู้เคยใช้ที่สาธารประโยชน์ขอใช้และขอถอนสภาพที่ดินสาธารณประโยชน์ โดยมี นายนพรัตน์ ถาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เข้าร่วมรับฟัง ณ หอประชุมบ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 10 เมษายน ค.ศ. 2023 เข้าชม(38)