HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ขอรับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประเภท พลเมืองใช้ร่วมกัน แปลง “ป่าสาธารณะฝายบง”

ในวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายสมหวัง ใจหมั่น นายก อบต.อ่ายนาไลย พร้อมด้วยนาย
ศราวุธ สมบัติแก้ว รองนายก อบต.
อ่ายนาไลย ได้ไปสำนักงานที่ดินจังหวัดน่าน สาขาเวียงสา เพื่อติดต่อขอรับหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง ประเภท พลเมืองใช้ร่วมกัน แปลง “ป่าสาธารณะฝายบง” โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้ลงนามเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งแปลงป่าสาธารณะฝายบง ตั้งอยู่บ้านใหม่เจริญราษฎร์ หมู่ 4 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน จะทำหนังสือติดต่อเข้ามาเพื่อขอเข้าใช้ต่อไป

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(46)