HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

สำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ บ้านชมพู  หมู่ที่ 8 โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 7 หลัง

วันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายสมหวัง  ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พร้อมด้วย นายศราวุธ  สมบัติแก้ว รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง  องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ออกสำรวจพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฤดูร้อน ในเขตพื้นที่ บ้านชมพู  หมู่ที่ 8 โดยมีบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหาย จำนวน 7 หลัง

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(11)