HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

มอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ

วันที่ 8 มีนาคม เวลา13.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย ได้รับเกียรติจาก นายนพพร  เรืองสว่าง นายอำเภอเวียงสา เป็นประธานในการมอบบ้านตามโครงการปรับสภาพแวดล้อมและที่อยู่สำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุ ราย นายมอญ  เตชา บ้านพะเยา หมู่ 3 ตำบลอ่ายนาไลย โดยมี นายเฉลิมเกียรติ ประสิทธิวุฒิศักดิ์ รองประธานสภา อบจ.น่าน เขตอำเภอเวียงสา  นายสมหวัง  ใจหมั่น  นายก อบต.อ่ายนาไลย นายสมเดช  เขื่อนเพชร ประธานสภาตำบลอ่ายนาไลยและสมาชิกสภา อบต.  นายสุรชัย  สุขสวัสดิ์  กำนันตำบลอ่ายนาไลย  นางพัฒน์นรี  ทาสม  เกษตรอำเภอเวียงสา นายเสด็จ  ทะลือ ผอ.รพ.สต.อ่ายนาไลย พร้อมด้วย

เผยแพร่ เมื่อ วันพุธที่ 8 มีนาคม ค.ศ. 2023 เข้าชม(14)