HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 วันที่ 25/08/2565

วันที่พฤหัสบดี ที่ 25 สิงหาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลยได้จัดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

โดยได้รับเกียรติจาก นายพัสกร พอใจ ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น(นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นชำนาญการพิเศษ เป็นประธานในการเปิดโครงการและเป็นวิทยากร โดยมี นายสมหวัง ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย เป็นผู้กล่าวรายงานเปิดโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลอ่ายนาไลย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียง จังหวัดน่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เข้าชม(135)