HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บ้านใหม่เจริญราษฎร์ ม.4 ต.อ่ายนาไลย

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 10.00น.

นายสมหวัง ใจหมั่น นายก อบต.อ่ายนาไลย พร้อมทีมผู้บริหาร และพนักงานเจ้าหน้าที่ อบต.อ่ายนาไลย ร่วมกับ จนท.สาธารณสุข รพ.สต.อ่ายนาไลย ได้ออกติดตามเยี่ยมผู้ป่วยติดบ้านติดเตียง บ้านใหม่เจริญราษฎร์ ม.4 ต.อ่ายนาไลย 2 ราย และได้มอบอุปกรณ์ยังชีพ,น้ำดื่ม สอบถามและให้กำลังใจแก่ผู้ป่วยและญาติ

 

เผยแพร่ เมื่อ วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2022 เข้าชม(6)