HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

กิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดปางมอญ หมู่ที่ 11 และวัดนาไลย หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

  - วันนี้ ที่ 12 ก.ค 2565
          - เวลา 09.00 น.
            นำโดย นายสมหวัง  ใจหมั่น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนนาไลย สภาองค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประธานสภาวัฒนธรรมตำบลอ่านาไลย ชมรมผู้สูงอายุตำบลอ่ายนาไลย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเวียงสา พนักงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่ายนาไลย และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดปางมอญ หมู่ที่ 11 และวัดนาไลย หมู่ที่ 2 ตำบลอ่ายนาไลย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เผยแพร่ เมื่อ วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม ค.ศ. 2022 เข้าชม(20)