HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

โครงการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังการและการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ(ชมรมจักรยานตำบลอ่ายนาไลย) ครั้งที่ 1

วันพฤหัสที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 07.00 น. สมาชิกชมรมจักรยานตำบลอ่ายนาไลย และประชาชนในตำบลอ่ายนาไลย เข้าร่วมกิจกรรมเดินวิ่งปั่น เส้นทาง ตามโครงการ การสร้างเสริมสุขภาพด้วยการออกกำลังการและการบริโภคอาหารตามหลักโภชนาการ เส้นทางบ้านนาไลย ม.2 ถึง บ้านนาไลยใต้ ม.10

เผยแพร่ เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 กุมภาพันธ์ ค.ศ. 2019 เข้าชม(15)