HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 41 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1แบบ สขร.1 เดือน ก.ค.65.pdf3 ส.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ค.25657
2สขร.1 เดือน มิ.ย. 65.pdf5 ก.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มิ.ย. 256513
3ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส ที่ 3 ปี65.pdf5 ก.ค. 2022ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 256512
420220602185254238.pdf2 มิ.ย. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ค.256529
5แบบ สขร. เดือน เม.ย.65.pdf11 พ.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน เม.ย. 256528
6แบบ สขร.1 เดือน มี.ค. 65.pdf5 เม.ย. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มี.ค. 256541
7แบบ สขร.เดือน ก.พ.65.pdf11 มี.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.พ. 256543
8สขร.1 เดือน ม.ค.65.pdf7 ก.พ. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ม.ค.256571
920220106123316281.pdf6 ม.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ธ.ค.256467
1020220106123259249.pdf6 ม.ค. 2022ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 256573
1120211203144713918.pdf3 ธ.ค. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ย.256472
12สขร.1 เดือน ต.ค.64.pdf5 พ.ย. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ต.ค.256480
13ผลการปฏิบัติงานตามแผน ปี 2564.pdf11 ต.ค. 2021ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256442
14ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 4 ปี64.pdf6 ต.ค. 2021ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 256480
15แบบ สขร. เดือน ก.ย.64.pdf6 ต.ค. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ย.256485
16แบบ สขร. 1 เดือน ส.ค.64.pdf6 ก.ย. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ส.ค.256490
17แบบ สขร.1 เดือน ก.ค.64.pdf3 ส.ค. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ค.2564103
18ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 3 ปี64.pdf1 ก.ค. 2021ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 2564108
19แบบ สขร.1 เดือน มิ.ย.64.pdf1 ก.ค. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มิ.ย.256494
20แบบสขร.1 เดือน พ.ค.64.pdf4 มิ.ย. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ค.2564126