HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 6 จาก 6 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1แบบ สขร.1 เดือน พ.ค.63.pdf2 มิ.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ค.25630
2283.pdf8 พ.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน เม.ย.25635
3282.pdf7 พ.ค. 2020ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)2
4275.pdf28 เม.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มี.ค.25632
5279.pdf28 เม.ย. 2020ประกาศผลผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายวังเย็น บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,600 ลบ.ม.2
6268.pdf7 เม.ย. 2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ผานพรวนและใบมีดดันด1