HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 16 จาก 16 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1ประกาศผู้ชนะ ไตรมาส 1 ปี64.pdf8 ม.ค. 2021ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 25648
2แบบ สขร.1 เดือน ธ.ค.63.pdf8 ม.ค. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ธ.ค.25639
3202012081112.pdf7 ธ.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ย.256312
4202011100846.pdf6 พ.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ต.ค.256321
5สขร.1 เดือน ก.ย.63.pdf5 ต.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ย.256319
6202010021142.pdf2 ต.ค. 2020ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 256334
7202009081150-1.pdf8 ก.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ส.ค.256320
8202008050929.pdf3 ส.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ค.256325
9แบบ สขร.1 เดือน มิ.ย.63.pdf2 ก.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มิ.ย.256324
10ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส3 ปี 63.pdf2 ก.ค. 2020ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 256324
11แบบ สขร.1 เดือน พ.ค.63.pdf2 มิ.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ค.256339
12283.pdf8 พ.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน เม.ย.256348
13282.pdf7 พ.ค. 2020ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)27
14275.pdf28 เม.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มี.ค.256344
15279.pdf28 เม.ย. 2020ประกาศผลผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายวังเย็น บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,600 ลบ.ม.32
16268.pdf7 เม.ย. 2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ผานพรวนและใบมีดดันด30