HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 12 จาก 12 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
1สขร.1 เดือน ก.ย.63.pdf5 ต.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ย.25631
2202010021142.pdf2 ต.ค. 2020ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 256314
3202009081150-1.pdf8 ก.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ส.ค.25635
4202008050929.pdf3 ส.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ค.25638
5แบบ สขร.1 เดือน มิ.ย.63.pdf2 ก.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มิ.ย.25637
6ประกาศผลผู้ชนะ ไตรมาส3 ปี 63.pdf2 ก.ค. 2020ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 25637
7แบบ สขร.1 เดือน พ.ค.63.pdf2 มิ.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ค.256322
8283.pdf8 พ.ค. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน เม.ย.256327
9282.pdf7 พ.ค. 2020ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา (เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา)12
10275.pdf28 เม.ย. 2020สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มี.ค.256324
11279.pdf28 เม.ย. 2020ประกาศผลผู้ชนะการการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดลอกหน้าฝายวังเย็น บ้านอ่าย หมู่ 5 ตำบลอ่ายนาไลย มีปริมาตรดินขุดไม่น้อยกว่า 15,600 ลบ.ม.12
12268.pdf7 เม.ย. 2020ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อรถฟาร์มแทรคเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน ๔ ล้อ ขนาด ๘๕ แรงม้า จำนวน ๑ คัน พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ (ผานพรวนและใบมีดดันด11