HOME
ร้องเรียนการทุจริต
ITA
LPA
e-GP
ติดต่อหน่วยงาน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

แสดง 1 ถึง 20 จาก 50 ผลลัพธ์
#หน้าปกวันที่เรื่องคนอ่าน
120230302161017710.pdf2 มี.ค. 2023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.พ.25666
220230203160040857.pdf3 ก.พ. 2023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ม.ค.256618
320230111105838799.pdf11 ม.ค. 2023ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 256616
420230106161130695.pdf6 ม.ค. 2023สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ธ.ค.256523
520221214165130162.pdf14 ธ.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ย.256527
6สขร.1 เดือน ต.ค.65.pdf3 พ.ย. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ต.ค.256537
720221017145559315.pdf17 ต.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ย.256543
820221017145543880.pdf17 ต.ค. 2022ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่4 ประจำปีงบประมาณ 256539
920220912150344328.pdf12 ก.ย. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ส.ค.256552
10แบบ สขร.1 เดือน ก.ค.65.pdf3 ส.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.ค.256562
11สขร.1 เดือน มิ.ย. 65.pdf5 ก.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มิ.ย. 256563
12ประกาศผลผู้ชนะไตรมาส ที่ 3 ปี65.pdf5 ก.ค. 2022ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่3 ประจำปีงบประมาณ 256567
1320220602185254238.pdf2 มิ.ย. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ค.256579
14แบบ สขร. เดือน เม.ย.65.pdf11 พ.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน เม.ย. 256578
15แบบ สขร.1 เดือน มี.ค. 65.pdf5 เม.ย. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน มี.ค. 256592
16แบบ สขร.เดือน ก.พ.65.pdf11 มี.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ก.พ. 256592
17สขร.1 เดือน ม.ค.65.pdf7 ก.พ. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ม.ค.2565121
1820220106123316281.pdf6 ม.ค. 2022สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน ธ.ค.2564116
1920220106123259249.pdf6 ม.ค. 2022ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ไตรมาสที่1 ประจำปีงบประมาณ 2565123
2020211203144713918.pdf3 ธ.ค. 2021สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน แบบ สข.ร.1 เดือน พ.ย.2564127